top of page

Tilskudsmuligheder

Der findes en række tilskudsmuligheder of støtteordninger i forbindelse med forskellige områder. NaturErhverv og SEGES har samlet de væsentligste og oversigter med indhold kan hentes nedenfor.

 

I Natura2000 områderne er der en række særlige tilskud

Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder

Få overblik over dine muligheder for at søge tilskud i Natura 2000-områder med den nye folder ”Naturpleje i Natura 2000 – tilskudsmuligheder 2017”.

Publiceret 3. januar 2017

En ny folder beskriver, hvilke særlige muligheder der er for at søge tilskud i Natura 2000-områderne, som udgør nogle af vores vigtigste naturområder. 

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan blandt andet få tilskud til rydning, hegning og løbende pleje af græs- og naturarealer. Du kan også søge om tilskud til projekter, der skaber naturlige vandstandsforhold på udvalgte arealer. 

Tilskud til Natura 2000-områder er en del af det danske Landdistriktsprogram, hvor midlerne medfinansieres af EU

Klik på folderen for at se næremere

NaturErhversstyrelsen har en oversigt over tilskudsmuligheder som løbende bliver opdateret

Klik på logo for adgang

SEGES har en oversigt over tilskudsmuligheder som løbende bliver opdateret

Klik på logo for adgang
bottom of page