top of page
IMG_6250.jpg

Scenarier efter dialogmødet

Tager byrådet beslutning om omfattende fredning – gældende for evigt og med fatale konsekvenser – velvidende at beslutningsgrundlaget ikke på plads – eller viser politikerne ansvarlighed?

 

Lodsejerne har identificeret en række fatale konsekvenser ved fredningsforslaget fra DNF og kommunens naturteam. Vi føler, det er vores pligt og ansvar, at hjælpe politikerne og kommunen til at træffe beslutninger på et kvalificeret og oplyst grundlag med den viden og indsigt, vi kan bidrage med.

Det er åbenlyst, at flere byrådsmedlemmer - med rette - ikke føler sig rustet til at træffe så vidtgående beslutning om at godkende et så omfattende forslag.

Vi antager ikke, at politikerne bevidst er vildledt af natur-teamet og DNF. Vi må dog konstatere, at de åbenlyse fatale konsekvenser ikke er kommunikeret til byrådet. Det kan vi se ud fra aktindsigt og dialog med politikerne og senest dialogmødet. Konsekvenserne har derfor heller ikke indgået som en del af beslutningsgrundlaget.

Alene baseret på realiterne i forbindelse med beslutningsgrundlaget og de påpegede fatale konsekvenser, vil det være uansvarligt, at stemme for fredningsforslaget, som det foreligger på nuværende tidspunkt.

Hastværk er ikke en undskyldning for at presse en vidtrækkende beslutning igennem på løst grundlag. Det vil ingen ansvarlig politiker gøre. Som tidligere påpeget er §34 påbuddet og indholdet ikke et reelt problem. Disse forhold overholdes i forvejen. Det kan dokumenteres.

Nu er der tre muligheder

Skærmbillede 2021-05-25 kl. 13.46.07.png

Første mulighed - Den ansvarlige

Kommunen vælger at trække sig

Kommunen kan vælge at trække sig, med den konkrete begrundelse at beslutningsgrundlaget stadig ikke er på plads, hvilket er tilfældet. Det er en ansvarlig beslutning, idet det er helt legalt, at ændre holdning, når man har fået ny viden eller bare viden.

Prisen er dog, at DNF er hjulpet til, at etablere et fredningsforslag, de selv illoyalt vil køre videre med, hvis kommunen trækker sig.

Kommunen kan i denne situation vælge, at indgå samarbejde med lodsejerne. Lodsejerne kan byde ind med en række kompetencer indenfor flere relevante områder. En mulighed for kommunen at demonstrere egentlig involvering.

Anden mulighed - Den oplagte

Kommunen vælger lodsejernes motiverede frednings forslag og sti-forslag og arbejde videre med dette.

Løsningen har de styrker, der blev fremhævet i præsentationen og efterfølgende i opfølgningsnotat til byrådet.

Forslaget er enkelt at gennemføre og samtidig løses opgaven med at sikre 2. etape af højderyg stien til Vejrhøj baseret på en naturlig proces i samarbejde med lodsejerne.

Politikerne og kommunen reagerer ansvarligt og involverende baseret på ny viden og indsigt ved denne løsning.

Tredje mulighed Den uansvarlige

Byrådet vedtager DNF og naturteamets forslag

Byrådet er nu bekendt med, at beslutningsgrundlaget for DNF og naturteamts forslag er utilstrækkeligt, og har påpegede fatale konsekvenser inden for økonomi og natur. Det vil være uansvarligt at stemme for fredningsforslaget, som det foreligger på nuværende tidspunkt.

Konklusionen må være enkel.

Der er flere gode muligheder for en fredningsløsning, men at stemme for på tirsdag vil være åbenlyst uansvarligt og give de påpegede fatale konsekvenser der samtidig er baseret på et beslutningsgrundlag der ikke er tilstrækkeligt.

bottom of page