top of page
IMG_7998.JPG

Revideret fredningsforslag

Revideret fredningsforslag

Det reviderede fredningsforslag blev modtaget i lodsejernes e-boks den 26. juli 2022.

Det var udsendt af ODSHERRED KOMMUNE på vegne af fredningsnævnet.

Der opstod en del udfordringer med udsendelsen. Dels blev den forsinket af Odsherred kommmune angiveligt på grund af IT tekniske problemer. Dels var det ikke muligt at downloade eller printe de mange bil der var vedhæftet.

Forsinkelsen betyder at den angivne høringsfris der er sat til 25. august blev væsentligt forkortet.

Derudover er det vanskeligt overhovet at arbejde med det reviderede fredningsforslag på grund at nævnte udfordringer med download og udprintning.

 

Protokollen for besigtigelsen der fandt sted den23. juni 2022 blev først udsendt den 2, august 2022.

 

På bagrund af ovenstående er der anmodet om udsættelse af høringsfristen hos fredningsnævnet, som har udsat høringsfristen til 31. august 2022.

IMG_8001.JPG

Klik på billedet for at se opslag på fredningsnævnets hjemmeside hvor der er adgang til det revidereder fredningsforslag 

bottom of page