top of page
IMG_0536.JPG

Seneste opdateringer

Nedenfor opdatering på seneste opdateringer i fredningssagen.

Kommunen trækker sig som med-sagsrejser - juni 2022

Den 21. juni 2022 besluttede byrådet at trække ODSHERRED KOMMUNE ud som sagsrejser af fredningsforslaget.

Det er et vendepunkt i fredningssagen og det var blevet obstrueret siden marts på grund af den ubegrundede habilitetssag mod Felex Pedersen.

Se mere her.

 

Besigtigelse - juni 2022

Besigtigelsen den 23. juni 2022 blev en meget anderledes besigtigelse end besigtigelsen den 3. marts 2022.Efter oplevelserne den 3. marts 2022 valgte lodsejerne selv at tage styringen af møderne og i flere tilfælde bede uvedkommende om at forlade besigtigelsen. Det gjorde samtidig en stor forskal at Naturteamet ikke deltog.

Se mere her her.

Fredningsforslaget opdateres og sendes i høring - Juli 2022

DN har opdateret påtænkte fredning på en række væsentlige punkter efter besigtigelsen den 23. juni 2022 og har antagelig sendt denne version til fredningsnævnet. Når der bliver udsendt fra fredningsnævnet vil der være en høringsfrist for udvalgte interessenter.

Se mere her.

Revideret fredningsforslag - august 2022

Det reviderede fredningsforlag er blvet sendt via e-Boks til lodsejerne via ODSHERRED KOMMUNE. Udsendelse er blevet forsinket af kommunen og der er en række tekniske problemer der er blevet adresseret til både kommunen og fredningsnævnet.

 

Indsigelserne - oktober 2022

Der er indsendt en lang række individuelle indsigelser mod det reviderede fredningsforslag inden høringsfristens udløb.

Der blev også sendt en mere genere indsigelse, der bygger på tidligere fremsendte.

Samtlige indsigelser fremgår af aktindsigt og har meget høj stadig fokus på de mange stier. Der er desuden stor fokus på begræsningerne i anvendelsen af bygningerne. Se mere her

Præsentation af lodsernes sti-system - oktober 2022

Lodsejernes motiverede og gennemarbejde sti-system er blevet præsenteret for GeoParkens direktion. Det var Jacob Jensen , minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, der foreslog at kontakte Morten Egeskov, direktør for Geopark Odsherred. Præsentationen og mødet fandt sted den 5. oktober 2022 og det blev aftalt i at vi arbejder sammen om en fælles løsning. Se mere her.

Besigtigelse - februar 2023

Besigtigelsen den 23. februar 2023 på ejendom har påkaldt sig stor opmærksomhed baseret på fakta, herunder lydoptagelser. Den omfattende analyse af sagen i sagen viser en række tankevækkende forhold før under og efter selve besigtigelsen.

Denne sag er i sig selv en af sagerne i fredningssagen.

Detaljering og analyser pågår stadig. Se mere her

Foretræde for Miljø-og klimaudvalget - marts 2023

Foretræde for Klima-og -miljøudvalget fandt sted 14. marts 2023 hvor vi fik lejlighed til at forelægge et væsentligt dilemma for hele udvalget, repræsentant fra direktionen samt medarbejdere i naturteamet. Dilemmaet drejede sig om administrationen rolle og ageren efter byrådet har trukket Odsherred Kommune ud af fredningssagen. Formålet med mødet var ikke at klage, men sikre afklaring og forventningsafstemning på afgørende omåde. Se mere her

Lodsejere vinder sag: Fredning af Stevns Klint er ugyldig - maj 2023

Dom afsagt: 23. maj 2023.

Sagen drejede sig om gyldigheden af Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse af 29. januar 2021 om fredning af Stevns Klint.

I dommen finder retten, at offentlighedens adgang til området fremadrettet kan opnås gennem frivillige aftaler med lodsejere. Sådan har det været siden 2005.

 

Se yderligere om afgørelsen på nedenstående link

 

https://www.domstol.dk/roskilde/aktuelt/2023/5/om-gyldigheden-af-miljoe-og-foedevareklagenaevnets-afgoerelse-om-fredning-af-stevns-klint/

https://www.bt.dk/samfund/lodsejere-vinder-sag-fredning-af-stevns-klint-er-ugyldig

https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/regulering/article15869815.ece

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-05-23-lodsejere-vinder-sag-fredning-af-stevns-klint-er-ugyldig

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/lodsejere-vinder-retssag-fredning-af-stevns-klint-er-ugyldig

https://www.berlingske.dk/danmark/lodsejere-vinder-sag-fredning-af-stevns-klint-er-ugyldig

https://www.dn.dk/nyheder/stevns-klint-bliver-endelig-fredet-bedre-adgang-og-mere-natur-til-markfirben/

På Danmarks Naturfredningshjemmeside er der ikke oplyst noget om sagens udfald:

 

https://www.dn.dk/nyheder/stevns-klint-bliver-endelig-fredet-bedre-adgang-og-mere-natur-til-markfirben/

 

"Nyhed

Stevns Klint bliver endelig fredet: Bedre adgang og mere natur til markfirben

Det er endelig lykkedes at få fredet Stevns Klint, der er verdenskendt både som geologisk hotspot og for sin fantastiske natur. Fredningen vil sikre en højere biodiversitet på et langt større område".

 

https://www.dn.dk/nyheder/dn-og-kommune-odsherreds-eventyrlige-bakkelandskaber-skal-fredes/

 

Stadig ingen information om ODSHERRED KOMMUNE har trukket sig som med-rejser - juni 2023

På Danmarks Naturfredningshjemmeside er der endnu ikke oplyst noget om at Odsherred kommune har trukket sig som medrejser i forbindelse med påtænkt fredning af Veddinge Bakker. Her udtrykkes ros til Odsherred kommune, og sagen italesættes som om fredningen er givet, hvilket ikke er tilfældet.

 

”Hos Danmarks Naturfredningsforening er præsident Maria Reumert Gjerding begejstret for den nye fredning:

- Det er nogle helt unikke naturområder, som nu bliver beskyttet til eftertiden. Med fredningen får naturen i fredningsområdet også et kæmpe løft i fremtiden, som vil betyde mere natur og højere naturkvalitet - Og det er der et voldsomt behov for i denne tid, hvor naturen desværre er trængt mange steder. Samtidig har vi oplevet, hvor langt man kan nå med dialog og samarbejde. Og Odsherred Kommune fortjener ros for deres engagement i hele fredningsprocessen.”

bottom of page