top of page
IMG_0543.JPG

Området

Om landskabet

Veddinge Bakker er en højderyg.

De højeste punkter er Esterhøj og Lyshøj med henholdsvis 89 og 83 meter over havet, og hvorfra man kan se ud over sommerhuse og hav – og et godt stykke ind i landet. Veddinge Bakker er en del af Odsherredbuerne, som er tre bueformede bakkedrag, som ligger i og omkring Odsherred

Buerne er dannet som randmorræne i slutningen af seneste istid i forbindelse med bælthavsfremstødet, som det hed, da gletsjeren bevægede sig fra sydøst og brød det foranliggende landskab op i flager og skubbede dem sammen langs isranden, og dermed gav området det landskab, som man kan se i dag.

Veddinge bakker blev fredet i 1965 med en fredning der dækker hele området undtagen skamlebæksletten.

Se gældende fredning fra 1965

Fredningskendelsen på www2.blst.dk

Naturen

For naturen har den manglende dyrkning været en gave. En del af arealerne har hverken været pløjet eller gødet i nyere tid. Det betyder, at området rummer nogle af Sjællands fineste arealer med overdrev. Her har sjældne planter som fx vellugtende skabiose, hylde-gøgeurt og bakkesoløje overlevet. Der er eksempeler på overdrev, når det er allerbedst.

Overdrev er en naturtype, der har tilpasset sig græssende dyr, og som er opstået igennem årtusinder. Planterne har tilpasset sig den næringsfattige jord, og artsvariationen er ekstremt stor. Helt op til 50 forskellige planter kan man finde bare på en enkelt kvadratmeter.

Det betyder helt enestående forhold for såvel insekter som for fugle. Fx er mere end halvdelen af de danske sommerfugle knyttet til biotopen overdrev.

Klimaet tæt på kysten er som kendetegnet ved betydelig flere solskinstimer, mindre nedbør, og mildere vinter end resten af landet har helt sikkert også sin andel i prægningen af landskabet.

 

Dyrelivet

I Veddinge Bakker findes et bredt udvalg af forskellige fuglearter, blandt andet er der observeret både hav- og fiskeørnrød glentemusvågevagtlerskovsneppe og sortspættehalemejsegulbugkarmindompap og mange andre. 

 

Natura 2000

Bjergene, Diesbjerg og Bolinge bakke er også Natura 2000-beskyttet.

Natura 2000 er EU's værktøj til at sikre betydningsfuld natur og garantere og forbedre leveforhold for visse dyr og planter. Sejerøbugten er et vigtigt Natura 2000-område for overvintrende sortænder, fløjlsænder og edderfugle, der har adgang til føde i muslingebankerne​

 

Kulturhistorie

I bakkerne er der i tidens løb fundet to gravhøje fra bronzealderen. Den ene grav formodes at være dateret til ældre bronzealder, mens den anden er dateret til den yngre. Men det viser, at området har været beboet i næsten 4000 år

 

Trusler og muligheder

Området er enestående og samtidig relativt lille.

Den øgede færdsel og dermed øget fysiske og optiske forstyrrelser, øget støjniveau og belastning af naturen iøvrigt er en reel trussel for naturen, dyrelivet og plantelivet.

Borgere og sommerhusgæster der bevidst har slået sig ned i området på grund af naturen og landskabet er meget bevidste om disse udfordringer og er meget aktive for at værne om både landskabet og naturen.

IMG_7132.JPG
IMG_5786.jpeg
bottom of page