top of page
IMG_6250_edited.jpg

OFFENTLIGT MØDE

Indbydelsen

Den 23. september 201 blev der afholdt offentligt møde om fredningsforslaget.

Indbydelsen kan ses ved at klikke på billedet af indbydelsen til højre

 

Mødeformål

Som det fremgår af indbydelsen virker det som om der er tale om orienteringsmøde. Det blev dog angivet at der er mulighed for at indsende skriftlige kommentarer.

Lodsejerne tog kontakt til Odsherred Kommune der er fredningsmedrejser for at klarlægge mødeformålet nærmere. Leder af Naturteamet Michael K. Bay oplyste at kommunen ikke havde noget med møde at gøre og kunne derfor ikke svare på spørgsmålet om det udelukkende var informationsmøde i denne fase eller om der er mulighed for dialog, eventuel præsentation fra lodsejerne etc. Det blev dog antydet at man sikkert godt kunne stille spørgsmål

Lodsejerne tog derefter kontakt til DN og Birgitte Ingrisch informerede om at der efter præsentationen af selve fredningsforslaget er mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser. Rækkefølgen for indlæggene er givet og det er repræsentanten fra miljøstyrelsen der starter og efterfølgende er det relevante foreninger, eksempelvis Friluftsrådet der kan komme med kommentarer. Til sidst er berørte lodsejere der kan få muligheden for kommentarer.

Set i lyset af denne indsigt der blev etableret på aktion, anmod lodsejerne Fredningsnævnet om mulighed for en kortsamlet prævention på vegne af en række lodsejere der dækker den væsentligste del at påtænkte fredningsområde. Forespørgslen blev accepteret.

Præsentationen fra lodsejerne

Til højre ses præsentation der blev frelst på det offentlige møde.

Hovedvægten blev lagt på at præsentere det alternative løsningsforslag med at udvinde eksisterende fredning fra 1965 til at omfatte Skamlebæksletten og Bolinge Bakke.

De fremsendte indsigelser argumenterer for at påtænkte fredning forkastes baseret en række velunderbyggede forhold, herunder at området i forvejen er sikret via andre foranstaltninger, nytteværdien der ikke opfyldes etc.

Indsigelserne

Til højere ses de indsigelser der blev indsendt inden det offentlige møde som senere er blevet uddybet og præciseret inden fristen for indsigelser udløb 1. december 2021

Besigtigelserne

Lodsejerne spurgte kommunen som sagsrejser og med lokalkendskab hvor og hvornår berigelserne skulle finde sted uden at få svar. Lodsejerne foreslog og motiverede uafhængigt af dette udvalgte steder med særlig relevans. Det var Disbjerg og Skamlebæksletten. Det viste sig de også indgik i planen for besigtigelsen. Derudover var der planlagt besøg hus lodsejer som ikke var blevet adviseret. Det kom frem på mødet og pågældende lodsejer gav trods dette grønt lys for besøg af fredningsnævnet og sagsrejjserne. besøget blev dog droppet da tiden var gået med besigtigelsen.

Skærmbillede 2021-12-31 kl. 10.57.17.png
Skærmbillede 2021-12-31 kl. 13.47.10.png
Skærmbillede 2021-12-31 kl. 13.54.45.png

Referat fra mødet

Referatet fra det offentlige møde blev færdigt en måned inden indsigelsesfrisen.

Det var en af årsagerne til lodsejerne anmode om udsættelse af indsigelsesfristen, da mange lodsejere ikke kunne deltage i det offentlige møde som tidsmæssigt var lagt i arbejdstiden med start klokken 9.00. Dette blev afvist.

 

 

 

Skærmbillede 2021-12-31 kl. 13.57.41.png
bottom of page