top of page
IMG_0536.JPG

Notat-samling

I forbindelse med hele fredningsprocessen har lodsejerne udviklet en række notater og dokumenter, der går i dybden med forskellige problemstillinger og temaer.

Nedenfor er der et udpluk af den samlingen.

De forskellige notater findes andre steder på hjemmesiden, hvor de indgår i en kontekst.

De omfattende fælles indsigelser og debatindlæg er ikke medtaget her

Naturpleje i Fællesskab - evaluering

Evaluering af Natur-teamets projektet "Naturpleje i Fællesskab" og de aflede konskvenser

Klage over foreløbigt forbud

Lodsejernes klage indsendt til klagenævnet over §34 forbuddet

Opsamling vedrørende fredningsforslaget

Notatet redegør for det tidsmæssige perspektiv og starter i 2012.

Sti-system

Lodsejer har udviklet et motiveret sti-system der er præsenteret for Geopark Odsherred

Indsigelse mod fredningsforslagets stiføring

Om den manglende lovhjemmel i forhold til Naturbeskyttelsesloven 

Lodsejernes alternative fredningsforslag

Her det motiverede fredningsforslag der er blandt andet blev præsenteret på dialogmøde med byrådet den 25. maj 2021

Habilitetssagen mod Felex Pedersen

Lodsejerne giver chef-juristen i ODSHERRED KOMMUNE basis indsigt der sikrer Felex Pedersen er habil og påstanden om det modsatte falder

§34 præsentation Vagn Ytte

Vagn Ytte ik indsigt i realteterne efter han sammen med tidligere borgmester Thomas Adelskov villedte byrådet inden afgørende afstemning

Byråds udpegede medlem af fredningsnævnet

En redegørelse for forløbet omkring det byrådsudpegede medlen af fredningsnævnet

Stierne ved Skamlebækgård annuleret i følge aftale

Notatet redegør for sagsforløbet hvor DN løber fra indgåede aftaler

Præciseringer til protokol

Lodsejernes præciseringer til protokol for besigtigelsen den 23. februar 2023

Foretræde for Klima- og miljøudvalget

Dele af præsentations materialet der blev vist på mødet den 17. marts 2023

bottom of page