top of page

Muligheder

Naturpleje

At udføre naturpleje efter ”Bedste Praksis”.

Der er anvist en række løsningsmuligheder under menuen ”RAMMEVILKÅR”.

At kommunen sikrer at lodsejerne får bedre økonomiske vilkår for at gennemføre naturpleje

 

Bekæmpelse af invasive og problematiske arter

En liste over alle de arter, der anses for særligt skadelige for Danmarks natur kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter/invasive-arter-i-danmark/

 

Afvikling af forurening på Skamlebæksletten

Der ligger kobbertråde i jorden der hindrer afgræsning.

 

Afvikling af sorte fugle

Afvikle bestanden af sorte fugle af hensyn til mere varieret fugle og dyreliv.

 

Reducere belastningen af flora og fauna

Finde løsninger der sikrer at flora og fauna ikke bliver overbelastet som følge af støj, fysiske belastninger etc. 

 

Forbedring af naturværdierne

Udvikling af målemetoder samt fastlæggelse af nuværende situation.

 

Etablering af kvægriste

Etablere kvægriste som gør det nemmere at afgræsse området.

bottom of page