top of page
IMG_4717.jpg

Muligheder

Rydning

Flere steder skæmmer træer og buske landskabets helhedsindtryk og nogle af de geologiske karakterer. For at områdets fulde landskabelige og geologiske værdi kan opleves, er der flere steder, hvor der skal fjernes buske og træer.

 

Master og tekniske anlæg

Masterne på TDC arealer og Skamlebæksletten fjernes af hensyn til det landskabsmæssige udtryk.

 

Fjernelse af skilte i det åbne land

Danmark har en relativ restriktiv lov i forbindelse med skiltning i det åbne land og med henvisning til lov om naturbeskyttelse § 21er det muligt at beskytte området mod skæmmende skiltning.

IMG_7676.jpg
Skærmbillede 2022-01-24 kl. 13.10.51.png

Helhedsplan

Søge midler til at få udviklet en helhedsplan for området i samarbejde med ”Fremtidens landskab” og kommunen.

Tårnet

Fjerne tårnet på Bolinge bakke og bringe det oprindelige landskabsbillede tilbage.

 

Bygningerne på Skamlebæksletten

Fjerne de tidligere TDC bygninger og bringe det oprindelige landskabsbillede tilbage.

 

Adgangsforhold

I dag er der adgang til flere udsigtspunkter. Vejrhøj, Disbjerg, Bolinge bakke etc.Lodsejerne har planer om at sikre rette balance mellem benyttelse og beskyttelse.    

bottom of page