top of page

Målsætninger

Rydning

Med udgangspunkt i helhedsløsning for rydning startes rydning op og afsluttes senest ultimo 2018

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen afsætter økonomiske midler til gennemførelse af opgaven.

 

Områderne 1 til 7 ryddes i perioden

 

 

 

 

 

 

 

 

Master og tekniske anlæg

De af lodsejerne udpegede personer adresserer og følger yderligere op på muligheden via involverede myndigheder og interessenter for at sikre at aftalerne mellem kommunen og ejerne indgås.

 

Fjernelse af skilte i det åbne land

Kommunen følger op på anmeldelser og sikrer en fjernelse af skilte i det åbne land.

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen afsætter økonomiske midler til gennemførelse af opgaven.

 

Helhedsplan

At udvikle en helhedsplan for området i samarbejde med ”Fremtidens landskab” og kommunen inden udgangen af 2017.

En forudsætning for at nå målsætningen er at ? afsætter økonomiske midler til gennemførelse af opgaven. Lodsejerne bidrager.

 

Tårnet

De af lodsejerne udpegede personer adresserer og følger yderligere op på muligheden via involverede myndigheder og interessenter for at sikre at aftalerne mellem kommunen og ejerne indgås. Lodsejerne bidrager.

 

Bygningerne på Skamlebæksletten

Bygningerne på Skamlebæksletten er fjernet af hensyn til det landskabsmæssige udtryk senest ultimo 2019.

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen sikrer at ejerne afsætter økonomiske midler og gennemfører opgaven.

 

Adgangsforhold

De af lodsejerne udpegede personer adresserer og følger yderligere op på muligheden via involverede myndigheder og interessenter for at sikre etablering af grusveje på dele af Disbjergvej, Rendevej og Skamlebækvej som led i gode mere sikre forhold for den bløde trafik .

Indsatser

Indsatser

Rydning

Med udgangspunkt i helhedsløsningen for rydning startes kommunen rydning og planen følges løbende med kommunikation om fremskridt jævnfør detaljeret plan.

 

Master og tekniske anlæg

Aftalerne sikres af kommunen og der arbejdes efter aftalt tidsplan således at målsætningen opnås som angivet i tidsplan.

 

Fjerne skilte i det åbne land

Kommunen sikrer fjernelse af skiltene i det åbne land baseret på anmeldelser således at målsætningen opnås.

 

Helhedsplan

? søger om midler fra ? til at få udviklet en helhedsplan for området i samarbejde med ”Fremtidens landskab” og kommunen.

En helhedsplan udarbejdes af ”Fremtidens landskab”, kommunen og lodsejerne.

 

Tårnet

Aftalerne sikres af kommunen og der arbejdes efter aftalt tidsplan således at målsætningen opnås som angivet i tidsplan.

 

Bygningerne på Skamlebæksletten

Aftalerne sikres af kommunen og der arbejdes efter aftalt tidsplan således at målsætningen opnås som angivet i tidsplan.

 

Adgangsforhold

Der arbejdes på at kommunen sikrer etablering af grusveje på dele af Disbjergvej, Rendevej og Skamlebækvej som led i gode mere sikre forhold for den bløde trafik . Der arbejdes efter aftalt tidsplan således at målsætningen opnås som angivet i tidsplan. Lodsejerne bidrager.

bottom of page