top of page
IMG_5584.JPG

LANDSKABET

Bjergene, Disbjerg og Bolinge bakke blev skabt under og efter den sidste istid for ca. 15.000-18.000 år siden.

 

Her dannedes de tre højderygge – Odsherreds-buerne, som udgør Odsherreds ”skelet”. Vejrhøjbuen er den største og mest markante. Buen strækker sig fra Vindekilde og Bjergene over Veddinge Bakker og videre nord om Asnæs ud til Isefjordskysten. Vejrhøj midt i Bjergene er med sine 121 meter over havet det højeste punkt og dermed kronen på det særprægede morænelandskab.

 

Selv om der ikke er så mange fund fra oldtiden, ved vi, at der har boet mennesker i Odsherred lige siden tidlig stenalder. Hele Odsherred er oversået med gravhøje – de fleste fra bronzealderen. I alt er der registreret op mod 1000 gravhøje i Odsherred.

Skærmbillede 2017-01-25 kl. 10.52.18.png

Klik på billedet for yderligere

Fra husmandssteder til eftertragtede liebhaverboliger

Jorden var så kuperet og mager, at den stort set ikke kunne bruges til andet end græsning. Det tvang husmændene til at supplere indtægterne med fiskeri eller ved at arbejde som daglejere for godsejeren. Mange af de fattige husmandssteder ligger stadig og trykker sig i det bakkede landskab. Forskellen er blot, at det i dag er  eftertragtede helårs og sommerboliger.

Husene i Bjergene blev allerede i 1950erne pålagt en privat særfredning, som betyder, at husene skal holdes i jordfarver, med stråtag m.m.

Naturens egen historie

For naturen har den manglende dyrkning været en gave. En del af arealerne har hverken været pløjet eller gødet i nyere tid. Det betyder, at området rummer nogle af Sjællands fineste arealer med overdrev. Her har sjældne planter som fx vellugtende skabiose, hylde-gøgeurt og bakkesoløje overlevet. Rævebjerg er et eksempel på overdrev, når det er allerbedst.

Overdrev er en naturtype, der har tilpasset sig græssende dyr, og som er opstået igennem årtusinder. Planterne har tilpasset sig den næringsfattige jord, og artsvariationen er ekstremt stor. Helt op til 50 forskellige planter kan man finde bare på en enkelt kvadratmeter.

Det betyder helt enestående forhold for såvel insekter som for fugle. Fx er mere end halvdelen af de danske sommerfugle knyttet til biotopen overdrev.

Klimaet tæt på kysten er som kendetegnet ved betydelig flere solskinstimer, mindre nedbør, og mildere vinter end resten af landet har helt sikkert også sin andel i prægningen af landskabet.

Malerne i Odsherred

Det smukke og dramatisk særprægede landskab har tiltrukket mange kunstmalere. En af de første, der slog sig ned i nærheden af bjergene var maleren Karl Bovin, (1907-85), der bosatte sig i Ordrup i 1930erne. Herfra malede han de bølgende landskaber og blev en kendt skikkelse på egnen sammen med sine malervenner.

Odsherreds-malerne er anerkendt som en af Danmarks fire betydningsfulde malerkolonier, og den dag i dag er der mange malere, der søger til Odsherred.

En del af Danmarks Naturkanon

I 2009 blev Bjergene – som en del af Odsherred-Saltbæk Vig-området – udpeget til et af de 16 danske områder i Danmarks Naturkanon. Naturkanonen har til formål at gøre os klogere på naturen og give inspiration til oplevelser.

Natura 2000

Bjergene, Diesbjerg og Bolinge bakke er også Natura 2000-beskyttet. Natura 2000 er EU's værktøj til at sikre betydningsfuld natur og garantere og forbedre leveforhold for visse dyr og planter. Sejerøbugten er et vigtigt Natura 2000-område for overvintrende sortænder, fløjlsænder og edderfugle, der har adgang til føde i muslingebankerne.

Geopark Odsherred

Bjergene i Odsherred med Vejrhøj indgår i Odsherreds ”geologiske skelet”, der består af de tre Odsherredbuer. Buerne er et vigtigt argument for, at Odsherred kan udnævnes til Danmarks første geopark. Geoparkerne er et projekt under FN's organisation Unesco og har til formål at bevare og beskytte vor geologiske arv.

Se nærmere her:

http://www.geoparkodsherred.dk

http://www.europeangeoparks.org

bottom of page