top of page

Hensigt

At give os fra Bjergene, Bolinge bakke eller Disbjerg adgang til informationer, der gør det muligt for os at bidrage til plejen og udviklingen af den unikke natur og det enestående landskab i området.

 

Vi har her adgang til informationer om:   

 

 1. Lovgivning  og Natura 2000

 2. ”Bedste Praksis” for naturpleje

 3. Landskabet og naturen herunder de samleded muligheder, målsætninger og indsatser for naturpleje, vi har identificeret bl.a. i et samarbejde med kommunen

 4. De aftaler vi har indgået med kommunen om Natura 2000 pleje beskrevet i dokumentet ”Natura 2000 Pleje & Udvikling”

 5. Vores vision for området 

 

 

 

 

 

At vi har en viden der gør os i stand til:

 

 1. At agere i den kontekst vi er en del af

 2. At pleje naturen i dagligdagen på den mest optimale måde

 3. At søge de mest optimale tilskudordninger

 4. At samarbejde konstruktivt med kommunen om Natura 2000 pleje

 5. At synliggøre områdets attraktivitet, der kan have en positiv effekt på efterspørgselen og værdien af vores ejendomme.

 6. Iscenesætte potentialet for livskvalitet med alt hvad dette indebærer for vores sundhed og trivsel baseret på den ramme naturen og landskabet skaber.

 

 

 

 

Københavs universitet

 

Hjemmesiden er et samarbejde med Københavs universitet i forbindelse med ”Fremtidens landskab, hvor det primære formål er at forbedre den projekt- og helhedsorienterede planlægning i det åbne land.

 

Odsherred kommune

 

Kommunen får indsigt i de frivillige indsatser, der er planlagt af os for at værne om det unikke landskab og den enestående natur.

 

Kommunen får informationer til dokumentet Natura 2000 Pleje & Udvikling, idet Natura 2000 indsatserne er et resultat af samarbejdet mellem os og kommunen. Dokumentet er et element i det samlede Natura 2000 kompleks af dokumenter

 

Resultat

Interessenter

At fastholde og skabe rammerne for høj livskvalitet baseret på det enestående landskab

og med respekt for naturen

bottom of page