top of page

Formål

Hjemmesiden ”Vejrhøjbuen” er sat i verden for at opfylde en række formål for udvalgte interessenter.

 

Hovedformålet er at bidrage til at beskytte og pleje det enestående landskab og respektere den unikke natur i området Bjergene, Bolinge bakke og Disbjerg som ramme for livskvaliteten i området.

 

Et specifikt formål er desuden at medvirke til at sikre Natura 2000 målsætningerne opnås.

 

Det er helt grundlæggende at indsatserne sker på frivillighed, naturligt arrangement der er den baseret på indsigt.

Denne tilgang flugter meget fint med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens klare udmelding indenfor området:

"Frivillighed er hjørnestenen i gennemførsel af planerne for at fastholde den positive lodsejertilgang til sikring af naturen. Lodsejere og kommuner har allerede vist, at de gerne vil være med og har i stort omfang gennemført en målrettet naturindsats.”

 

 

 

 

 

Lodsejere

Hjemmesiden henvender sig til en række udvalgte interessenter og i første række lodsejerne i området Bjergene og Veddinge bakker i form af systematiseret, målrettet indsigt og inspiration der er findes under menupunktet "RAMMEVILKÅR".

Et afledet udbytte for lodsejerne er iscenesættelsen af potentialet for livskvaliteten med alt hvad dette indebærer for sundhed og trivsel baseret på naturen og landskabet som ramme.

Et andet afledet udbytte er synliggørelsen af områdets attraktivitet, kan have positiv effekt på efterspørgselen af ejendommene i området.

Fremtidens landskab

Hjemmesiden er led i et konkret samarbejde med Københavs universitet i forbindelse med ”Fremtidens landskab, hvor det primære formål er at forbedre den projekt- og helhedsorienterede planlægning i det åbne land. 

 

Odsherred kommune

Siden er et konstruktivt bidrag til Odsherred kommune, der får indsigt i de frivillige indsatser der er planlagt for at værne om det enestående landskab og den enestående natur i området.

Natura 2000 - Pleje og udvikling er en sammenfatning af de motiverede indsatser der er identificeret under naturen og landskabet, hvor kommunen er involveret og som er relateret til Natura 2000.

Det skal understreges at også disse indsatser er baseret på frivillighed.

Gæster

Hvis hjemmesiden også kan være til gavn for gæster der besøger området eksempelvis i form af "Adgangsforhold i naturen" er det en ekstra bonus.

 

Alle

For samtlige interessenter er siden en fælles referenceramme og virker dermed som dialogplatform.

 

 

 

Natur og landskab

Under menuen NATUR og LANDSKAB gives et indtryk af forholdene og realiteterne som de er i dag primært i form af billeder.

Der identificeres en række udviklingsmuligheder indenfor både natur- og landsskab området med udgangspunkt i situationen i dag.

 Med udgangspunkt i de identificerede udviklingsmuligheder opstilles en række målsætninger og der defineres en række motiverede indsatser.

 

Rammevilkår

Under menuen RAMMEVILKÅR er der samlet indsigt og baggrundsviden om en række centrale områder i forhold til at pleje naturen og landskabet: Natura 2000, Lovgivning og regler, Plejeguide, Naturpleje inspiration, Anmeldeordningen samt Adgangsforhold i naturen.

 

Udbytte

Indhold

At fastholde og skabe rammerne for høj livskvalitet baseret på det enestående landskab

og med respekt for naturen

bottom of page