top of page
IMG_6256.jpg

Habilitetssagen

Chefjuristens/kommunaldirektørens habilitetssag mod byrådsmedlem Felex Pedersen

 

3/3 - 24/3: Helt fra starten definitiv vurdering fra chefjuristen med entydig konklusion om, at Felex Pedersen er inhabil, udelukkende ud fra forvaltningslovens § 3 stk. 1 nr. 1.

Overser/tilsidesætter § 3 stk. 2, som fra starten viser, at der aldrig har været en sag

Overser/tilsidesætter § 3 stk. 1 nr. 5

Overser/tilsidesætter selve kernen i habilitetsbegrebet og stadig gør det

Vurderingen bygger angiveligt udelukkende på besigtigelsesprotokol, men med chefjuristens egne tilføjelser; ordet repræsentant findes således slet ikke i protokollen.

 

27/4: Vurderingen foreligger skriftligt. Habilitetssagen rejses, allerede inden protokollen forelig­ger 24/3, men chefjuristen og kommunaldirektøren hævder, at den først rejses en måned senere.

 

17/5: Som bevis refereres til vidneudsagn 2½ måned efter besigtigelsen fra myndighedspersoner, som var involveret i fejlene frem til tilsidesættelsen af byrådets demokratiske valg af medlem i fredningsnævnet. Felex Pedersen havde netop angrebet disse fejl lige inden besigtigelsen. Der er faktiske uoverensstemmelser i de refererede vidneudsagn.

 

19/5: Lodsejerne sender notat med henvisning til de manglende bestemmelser.

 

26/5: Chefjuristens vurdering ændres pludselig til, at Felex Pedersen IKKE er inhabil, nu for første gang med henvisning til § 3 stk. 2 og § 3 stk. 1 nr. 5. Vurderingen er dog forbeholden og bærer stærkt præg af forbigåelse/bortforklaring af fejl. Desuden optræder nu for første gang ordet partsrepræsentation op som efterrationalisering henført til besigtigelsen.

 

Det kan ses af aktindsigt, at chefjuristen og kommunaldirektøren i dette forløb har givet urigtige oplysninger, tilsidesat notatpligt, og bevidst gjort forsøg på at dække over det faktiske forløb. Sidstnævnte ses af en intern mail fra chefjuristen til kommunaldirektøren, som er sluppet ud.

Felex Pedersen erklæres for habil

I sidste ende blev Felex Pedersen erklæret for habil efter lodsejerne havde hjulpet med at pege på en række forhold som nævnt ovenfor.

Dette indebærer at der nu er flertal i byrådet for at Odsherred Kommune trækker sig som fredningsrejser.

IMG_5786.jpeg

Klik på billedet for at se indslag på TV2Øst om habilitetssagen

bottom of page