top of page
IMG_7998_edited.jpg

Kommunen trækker sig som sagsrejser

Byrådsmøde den 21.juni 2022

Stor respekt for det nye byråd har besluttet at trække sig som fredningsrejser i forbindelse med fredningssagen i Veddinge Bakker og Skamlebæksletten, hvilket skete på byrådsmødet den 21. juni 2022.

Et flertal i byrådet besluttede at trække Odsherred kommune ud som fredningsrejser efter at der er løbende er etableret indsigt og dermed et bedre oplysningsgrundlag i forhold til konsekvenserne.

Forslaget som det var stillet af Danmarks Naturfredningsforening og Odsherred kommunes Naturteam vil i givet fald have fatale konsekvenser for vores enestående natur og dyreliv, dyrevelfærd, kommunens økonomi og privatlivets fred.

Der er håb forude

Der er nu håb forude med byrådets nye erkendelse med en række positive konsekvenser, hvis det sker på aktion frem for reaktion:

Positivt for naturen og dyrelivet, hvis området ikke bliver tivoliseret med et tæt stisystem.

Positivt, hvis dyrevelfærden ikke undergraves ved fodringsforbud som er første skridt på vejen til rewilding.

Positivt, hvis Odsherred kommune ikke i al evighed bliver belastet med store overflødige omkostninger, der ikke er budgetteret og som ikke kan kontrolleres med en yderst presset økonomi.

Positivt, hvis privatlivets fred ikke bliver forstyrret yderligere af et tæt stisystem, der også forstyrrer naturen og dyrelivet. 

For at sikre at byrådets beslutning om at trække sig som sagsrejser får den ønskede effekt er der behov for en slagkraftig konsekvens-handlingsplan, således at beslutningen får den positive effekt på natur, dyrelivet, kommunens økonomi og privatlivets fred. Denne væsentlig præmis blev tydeligt fremsat og understreget på byrådsmødet. Derudover blev det understreget at byrådets indstilling er blot at frede de arealer der i dag ikke indgår i den eksisterende store fredning, nemlig Skamlebæksletten og Bollinge Bakke mm. Det er den helt oplagte og naturlige løsning.

Indtryk på fredningsnævnet

Det at byrådet trækker sig som sagsrejeser er et meget klart signal til fredningsnævnet som beslutter om fredningen overhovedet skal og kan gennemføres.

Det må gøre et væsentligt indtryk på fredningsnævnet at det nye byråd er kommet til ny erkendelse og dette sammen med de mange indsigelser indebærer at fredningsnævnet bør komme frem til at forkaste fredningsforslaget eller gå ind får den angivne begrænsede fredning af Skamlebæksletten og Bollinge Bakke mm.

 

Indtryk på Danmarks Naturfredningsforening

Det bør også gøre et væsentligt indtryk hos Danmarks Naturfredningsforening, at det nye byråd er kommet til ny erkendelse. De er ikke længere fælles fredningsrejser, da Odsherred kommune trækker sig som sagsrejser og dermed er rollen en helt anden for Odsherred kommunes administration og Naturteam, der loyalt skal følge byrådets indstilling.

 

Indtryk på Christiansborg

En af udfordringerne i denne forbindelse er at Danmarks Naturfredningsforening kan vælge at holde fast i fredningsforslaget hvilket vil være urimeligt. Det har Danmarks Naturfredningsforening truet med. Det er respektløst over for Odsherred kommunes som de har været partner og sagsrejser sammen med. 

Det må også gøre indtryk på Christiansborg politikerne hvis Danmarks Naturfredningsforening forvalter sit mandat på denne måde at de fastholder fredningsforslaget uden hensyn til Odsherred kommunes ændrede situation baseret på ny afgørende indsigt.

Det bør betyde at folketinget igen tager Danmarks Naturfredningsforenings rolle som fredningsrejser op til overvejelse.

Folketingspolitiker Jacob Jensen har allerede udfordret miljøminister Lea Wermelin i forhold til indhold i fredningsforslaget, efter at have besøgt Veddinge Bakker og sat sig ind i forholdene.

 

Sagsforløbet og processen

Selve sagsforløbet og processen indtil videre indeholder så mange yderst tankevækkende elementer der fortjener at se dagens lys og det vil vi som lodsejere blive ved med at arbejde for i den gode sags tjeneste på aktion frem for reaktion.

IMG_7998.JPG

Klik på billedet for at se indslag på TV2Øst om byrådet trækker kommunen ud som sagsrejser

bottom of page