top of page
IMG_0543.JPG

Besigtigelse 3. marts 2022

Torsdag den 3. marts 2022 blev en række lodsejere indkaldt til besigtigelse på udvalgte ejendomme.

 

Det blev på mange måder en bemærkelsesværdig og overraskende besigtigelse hvor især følgende skal fremhæves:

 

Inden besigtigelsen

Forespørgsel om besigtigelses dato

Den 15. december 2021 spørger lodsejer i mail til kommunen ved Michael K Bay om det kan oplyses hvornår besigtigelse vil finde sted på ejendommene af hensyn til planlægning og tidsreservation.

På trods af det fremgår af aktindsigt at kommunen og Michael Bay har vidst at den 3. marts 2022 er planlagt siden november måned vælger han ikke at oplyse datoen på denne forespørgsel.

 

Indkaldelsen fra Fredningsnævnet

Først den 10. februar 2021 indkalder fredningsnævnet til besigtigelse den 3. marts 2022. 

Flere af de berørte lodsejere modtager dog slet ikke indkaldelsen fra fredningsnævnet.

Fredningsnævnet sender mail med synlige mailadresser på samtlige indkaldte lodsejere, hvilket er yderst problematisk.

 

Med EU’s persondatalov (GDPR) er det ikke tilladt at sprede andres mailadresse, medmindre der foreligger eksplicit tilladelse fra indehaveren.

Derudover er det meget sandsynligt at

 

  1. mailen bliver gemt i en spammappe, som mange overser

  2. flere af modtagerne får slet ikke mail

  3. afsenderadresse bliver blacklistet et stigende antal steder

 

Der er konkrete eksempler på indkaldelserne til den 3. marts 2022, 28.april 2022 og 23. juni 2022 der ikke er kommet frem til modtagerne. Lodsejere ventede forgæves på besigtigelse den 28. april 2022 da de ikke vidste at denne dat0 er blevet ændret til 23. juni 2022.

Fredningsnævnet er blevet gjort opmærksom på denne problematik på besigtigelsen den 3. marts 2022 af lodsejer, uden der er handlet på derpå.

 

Udover mailadresse-problematikken angiver fredningsnævnet hvilke temaer der skal op på de enkelte ejendomme, således alle kan få den indsigt. Her er der tale om meget private forhold og det er også problematisk-

 

Under besigtigelsen

Vi har haft evaluerings dialog med flere af de lodsejere der havde besigtigelse den 3. marts 2022. Et helt gennemgående kritikpunkt var at det var umuligt for den enkelte lodsejer at komme til orde og sætte fokus på sagens kerne. Årsagen til problemet skyldes i høj grad anarki under selve mødet hvor mange uvedkommende der ikke var indbudt mødte op.

 

Fredningsnævnet og repræsentanter for sagsrejserne og den pågældende lodsejer er selvskrevne. Men ikke medlemmer af Skamlebæk natur-laug, repræsentanter fra DNF Odsherred der ikke er inviteret eller involveret som sagsrejsere.

 

Dette betød helt konkret at den enkelte lodsejer stod over for en snes mennesker og havde ikke mulighed for at komme fokuseret til ordre over for fredningsnævnets formand. Det var rent anarki idet der var mange møder i mødet, hvor de fleste gik småsnakkende rundt i spredte grupper uafhængigt af lodsejeren, hvilket er uacceptabelt.

 

Da besigtigelsen hos Jacob Bugge skulle til at gå i gang blev det observeret og påtalt at det ikke var det byrådsudpegede medlem af fredningsnævnet der var mødt op. Spørgsmålet om hvad årsagen til at det ikke er Finn Halberg der er udpeget af byrådet blev rejst inden besigtigelsen. 

 

Benjamin Dyre fra kommunen svarede at det var klaret rent administrativt i kommunen. Else Maria Stamphøj, Miljøstyrelsen nævnte at det var sikkert i orden og på plads. Da formanden for fredningsnævnet Ole Stryhn blev oplyst om at Finn Hallberg sad i byrådet i forrige valgperiode, udtalte Ole Stryhn at Finn Hallberg sikkert er inhabil.

 

På baggrund af denne observation valgte vi at søge aktindsigt for at sikre et retvisende billede af situationen om det byråds udpegede medlem af fredningsnævnet

 

Efter besigtigelsen 

Via aktindsigt viste sig at sagen om det byrådsudpegede medlem indeholder en lang række yderst problematiske forhold som blev optrevlet og stadig er ved at blive optrevlet efter besigtigelsen.

 

Efter besigtigelsen har fredningsnævnet udsendt en protokol med kommentarer og noter. Protokollen i forbindelse med besigtigelsen eksempelvis hos Jacob Bugge er ikke retvisende og yderst mangelfuld. Det er blevet adresseret til fredningsnævnet i foreløbigt svar med yderligere kommentarer der vil blive sendt efterfølgende.

 

Næste besigtigelse var planlagt til 28. april 2022, men er blevet udsat til 23. juni 2022 uden angivelse af årsag. Årsagen skal antagelig findes i problematikken om det byrådsudpegede medlem af fredningsnævnet

 

Optrevlinger er stadig i gang, men flere mails der er sendt til kommunaldirektør Claus Steen Madsen kan give et første indtryk af de problematiske aspekter i sagen samt notatet til højre om fakta i sagen. Bilagene der henvises til er udeladt her.

Eksempel på indhold i mail tekst som led i optrevlingen

Den korte version

Da vi opdagede, at det ikke var Finn Halberg der mødte op til besigtigelse på ejendommene den 3. marts 2022, har vi efterfølgende protesteret til Miljøstyrelsen, da det er dem der giver dispensationen. 

Miljøministeriet har gjort os opmærksom på, at sagen er genåbnet, og de har udbedt sig Odsherred Kommunes begrundelser, for at trække den oprindelige opbakning til, at fortsætte med Hans Thaysen som udpeget medlem i fredningsnævnet tilbage.

Som det fremgår af rekonstruktion af sagen viser det sig ,at der er flere tankevækkende forhold som er gjort og vil blive gjort til genstand for yderligere undersøgelse:

Naturteamet har bevidst undgået at involvere byrådet

Naturteamet har ikke informeret byrådet om de tiltag og beslutninger der her er fortaget 

Naturteamet har ikke informeret berørte lodsejere

Natursagsbehandler fra Naturteamet skriver 13. januar 2022 i mail til Else Marie Stamphøj Miljøstyrelsen ”Hej Else Marie Stamphøj, Odsherred Kommune bakker op om at Hans Thaysen fortsat deltager i færdigbehandlingen af fredningsforslaget om fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

Aktindsigt viser Miljøstyrelsen forudsætter at det er byrådet der er hørt i denne sag om det kommunalt udpegede medlem af fredningsnævnet: jfr. korrespondance mellem Fredningsnævnets formand Ole Stryhn og Else Marie Stamphøj Miljøstyrelsen som skriver ordret: ”Før jeg skriver til Odsherred Kommune, skal jeg derfor bede dig begrunde ønsket om, at medlemmet kan fortsætte, således at kommunalbestyrelsen kan vurdere ønsket på et så oplyst grundlag som muligt”.

IMG_8295 2.jpeg

Anarki og flere møder i mødet pga der var ikke var styring på hvem der deltog, herunder flere ikke indbudte

Skærmbillede 2022-05-08 kl. 13.47.09.png

Klik på notatet for at se indholdet

bottom of page