top of page
IMG_0543.JPG

Besigtigelse 23.juni 2022

Torsdag den 23. juni 2022 blev en række lodsejere indkaldt til besigtigelse på udvalgte ejendomme.

Det blev på mange måder en bemærkelsesværdig og overraskende besigtigelse hvor især følgende skal fremhæves:

 

Inden besigtigelsen

I forbindelse med besigtigelsen den 3. marts 2022 blev der høstet væsentlig erfaring som kunne udnyttes til anden runde af besigtigelserne.

Det var - som tidligere angivet - umuligt for den enkelte lodsejer at komme til orde under besigtigelsen den 3. marts 2022.

Flere lodsejere valgte i højere grad selv at tage besigtigelsen i egen hånd og selv styre mødet.

Under besigtigelsen

En række lodsejere valgte at tage styringen af besigtigelse ved at læse op af en taleseddel som blev overdraget til fredningsnævnet. Det sikrede at budskabet blev rettet direkte til nævnet klart og entydigt. Derudover er der 100% styr på hvad der er blevet fremført. Enkelt og meget effektivt.

Derude. valgte nogle at bed uvedkomne om at gå eller ihverfald tie stille under besigtigelsen.  

 

Flere lodsejere benyttede lejligheden til at protestere mod at det ikke var det byrådsudpegede medlem af fredningsnævnet der var mødt op. Byrådet har udpeget Finn Hallberg og fremmødte var Hans Thaysen som er suppleant fra forrige valgperiode.

Sagen om denne tvist ligger øjeblikket hos miljøministeren og er dermed verserende.

Stemningen på besigtigelsen var meget anderledes positiv end på besigtigelsen 3. marts 2022. Det skyldes flere forhold. Kommunens Naturteam var ikke repræsenteret, som konsekvens af byrådet har valgt at trække Odsherred kommune som sagsrejser.

Der udover meddelte Birgitte Ingrisch på besigtigelserne at DN havde beslutte at lytte til de mange indsigelser der har været i forbindelse med forbuddet mod tilskudsfodring.

Der blev desuden annuleret en række stier som følge af Naturstyrelsen har overtaget arealer der muliggør at komme direkte fra Disbjerg over Bollinge Bakke til Skamlebæksletten. 

Derudover er det blevet oplyst fra lodsejer at regel om at kommunen kan bestemme græsningstrykket udgår. Det er vigtig for en del af lodsejere der har kvæg.

 

Efter besigtigelsen

Med de nævnte ændringer er der taget nogle væsentlige elementer ud af den påtænkte fredning. Ændringerne sammen med de ændringer besigtigelsen den 3. marts 2022 giver adledning til vil blive indarbejdet i en opdateret version af fredningsforslaget. Dette vil efter oplysning fra DN være i høring i 8 uger efter offentligørelsen.

Protokollen for besigtigelsen er først blevet sendt til involverede lodsejere den 2. august 2022.

IMG_8001.JPG

Klik på billedet for at se indslag på TV2Øst om besigtigelsen

Skærmbillede 2022-07-01 kl. 19.10.49.png

Besigtigelse hos lodsejer ved Disbjerg 

Skærmbillede 2022-07-01 kl. 19.11.08.png
Skærmbillede 2022-07-01 kl. 19.10.58.png

Besigtigelse omkring Disbjerg hvor TV2 Øst var tilstede

bottom of page