top of page
IMG_3015.JPG

Konsekvenserne af §34 forbuddet 

Essensen af konsekvenserne af §34 forbuddet er beskrevet nedenfor og er kommunikeret til en lang række interessenter ofte i kombination med reglen om der ikke må tilskudsfodres.

Se nærmere under meny punktet om dette emne Kommunikation med interssenter

 

§34 forbuddet sætter stopper for eksisterende og planlagt økologi drift

De berørte § 3 arealer på de nævnte ejendomme er allerede omfattet af forbud eller krav om dispensation, hvilket i virkeligheden er det samme, mod alt hvad der står i forbuddet, blot ikke så unødvendigt udpenslet: sprøjtning og gødning er udtrykkeligt forbudt, og alt resten medfører netop også en tilstandsændring, hvilket er det, der vil udløse en § 19 sag i fravær af en dispensation.

De berørte arealer med plejegræsordninger på de nævnte ejendomme er allerede omfattet af direkte forbud mod de tre mest relevante aktiviteter, idet arealerne ikke må omlægges i hele tilsagnsperioden, ikke må tilføres gødning, og ikke må tilføres sprøjtemidler; overtrædelser vil medføre ganske alvorlige sanktioner.

Alle de resterende berørte arealer på de nævnte ejendomme er enten omfattet af eksisterende økologisk drift med Økologisk Arealtilskud, eller de kan blive omlagt til økologisk drift med nyt Økologisk Arealtilskud efter ansøgning.

De berørte arealer omfattet af eksisterende økologisk drift med Økologisk Arealtilskud er allerede omfattet af direkte forbud mod sprøjtemidler, ligesom der er en snæver begrænsning i mængden og arten af gødning, og begrænsningen er endnu snævrere ved tillæg i tilskuddet ved reduceret gød- ningsforbrug, som generelt netop bruges i forbindelse med drift uden brug af gødning; overtrædelser vil medføre sanktioner.

For de berørte arealer, som kan omlægges til økologisk drift, ville forbuddet berøve lodsejerne muligheden for at søge nyt økologi tilskud.

 

Økologisk Arealtilskud

Økologisk Arealtilskud gives netop som en belønning for at afstå fra tilladte aktiviteter.
Derfor er det umuligt både at opretholde eksisterende Økologisk Arealtilskud og at opnå nyt Økologisk Arealtilskud, hvis arealerne er omfattet af forbud mod sprøjtemidler og gødning. Økologisk Arealtilskud er således udelukket på § 3 arealer og tillige, hvis der er andre tilsvarende påbud/forbud, eller hvis der i forvejen er anden tilsvarende aftale indgået mod vederlag; så der er ret mange undtagelser knyttet til muligheden for Økologisk Arealtilskud.

Hermed vil forbuddet betyde et direkte tab af eksisterende Økologisk Arealtilskud, henholdsvis et tab af fremtidigt (muligt) Økologisk Arealtilskud, hvilket vil være urimeligt byrdefuldt, særligt i betragtning af, hvor miljøvenlig økologisk drift er.
Konkret betyder det for en lodsejer med 20,56 HA et tab på 28.167,20 kr. i 2020.

IMG_0543.JPG
bottom of page