top of page
IMG_5573_edited.png

Kommunikation med interessenter

Med udgangspunkt i analyse og evaluering af DNF og komunensfrednidningsforslag har vi kontaktet en række interssenter

Lodsejergruppen

Vi har afholdt en række møder med berørte lodsejere for at diskutere og fremlægge analyse, evaluering og løsningsforslag.

I forbindelse med kontakten og møderne blev analyserne og løsningerne gjort til genstand for debat og der blev dannet endelig konsensus om de identificerede udfordringer set i 360 graders perspektiv. Ligeledes blev der dannet konsens om et enkelt, ansvarligt og motiveret fredningsforslag.

I føste omgang bestod lodsejerngruppen af lodsejere der var blevet pålagt det såkaldte §34 påbud og som var gået sammen om at indsende en klage til klagenævnet.

Vi fik kontakt til en række øvrige lodsejere i Veddinge bakker som vi indledte et samarbejde med. Det viste sig hurtigt at vi kunne have stort udbytte af samarbejdet baseret på fællesbillededannelse af udfordringer og løsninger. Samarbejdet bragte i meget høj grad gensidigt positiv synergi via dialog og fælles løsninger.

Politikerne

Vi har taget kontakt til en række politikere og præsenterede nogle af de udvalgte udfordringer som vi antog havde en række utilsigtede konskvenser.

De drejede sig om konsekvenserne §34 påbuddet og tilskudsfodringen som blot er to eksempler blandt mange andre.

Det blev via konstruktiv dialog med politikerne bekræftet at politikerne ikke var klar over disse utilsigtede konskvenser.

§34 påbuddet

Her uddybes konskvenserne ved § 34 påbuddet

som er kommunikeret til politikerne.

Se konsekvenserne her

Tilskudsfodring

Uden mulighed for tilskudsfordring er det reelt ikke muligt at have højlands-kvægende og andre udegående helårs naturplejere. Det vil være i strid med dyrevelfærd og ulovligt.

Konsekvensen er at alle de naturplejere lodsejere bekoster forsvinder og kommunen må finde bekostlige og mindre bæredygtige løsninger.

Sti-forslagene

Sti-forslaget blev udfordret generelt og specifikt af flere årsager:

  1. Omfanget af stier

  2. Den voldsomme belastning af naturen

  3. Den totalt manglende involvering

  4. Den manglende respekt for privatlivets fred

  5. Den bedste strategi med at overeksponere, for derigennem at kunne handle med tingene

Ved henvendelse via direktionen lykkedes det dog at fjerne nogle af de åbenlys graverende tilfælde og direkte fejl.

Involvering

Det blev påpeget at involveringen var ikke eksisterende

IMG_1342.jpg

Medierne

Der er taget kontakt til udvalgte medier og det har medføret artikler i blandt andet Nordvest.

På basis har andre medier vist interesse for sagen, blandt andre TV kanal som der kontakt til.

Der er blevet skrevet nogle debat indlæg.

Medierne hat ikke været prioriteret særlig hit i denne fase af strategiske årsager.

Andre interssenter

Der har været og er kontakt til andre interessenter 

som ikke omtales nærmere her af fortroligheds mæssige årsager

bottom of page