top of page

Naturpleje - indsigt og inspiration

Der findes rigeligt med både inspiration og indsigt til naturpleje.

Nedenfor er væsentlige kilder fra blandt andre Naturstyrelsen og SEGES.

 

 

Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever

Udarbejdet af Naturstyrelsen, SEGES og NaturErhvervstyrelsen under projektet ”Grøn omstilling – Naturpleje som driftsgren” i marts 2015.”

 

 

 

 

 

 

Fakta ark om naturpleje

 

De fleste fakta ark er udarbejdet som et led i projekt ”Smag på Landskabet”, og det er hensigten, at de kan fungere som en slags ”starthjælpspakke”, der kan inspirere og hjælpe naturplejere, kommuner, konsulenter og andre med interesse og ansvar for naturpleje.

Fakta arkene dækker et bredt spekter af emner, der blandt andet vedrører biodiversitet og plejemål, tilskudsordninger- og regler, anmeldeordninger, førstegangspleje, græsningsdyr, klargøring af arealer, tilskudsmuligheder, regler om læskur, økonomi og græsningsaftaler kontra forpagtning.

Naturpleje – hvorfor og hvordan?

Sådan indledes en ny folder, som er udarbejdet af SEGES om, hvordan man får succes med naturpleje. Folderen indeholder en beskrivelse af de grundlæggende præmisser for naturpleje, samt erfaringer fra 12 forskellige bedrifter, som har naturpleje som en væsentlig del af deres landbrugsdrift. 

 

 

 

 

Blomsterne i din natur

En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring Diesebjerg.

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med Odsherred Kommunes projekt ”Naturpleje i fællesskab”. Projektet er en del af Københavns Universitets projektprogram ”Fremtidens Landskaber”. 

Den Danske Naturfond

Fonden gennemfører projekter, som skaber ny og bedre natur, bidrager til at sikre den biologiske mangfoldighed og skaber bedre plads til dyr, planter og svampe. I dette arbejde indgår også en indsats for et forbedret vandmiljø og et bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Klik her for at se Den Danske Naturfonds hjemmeside

 

 

 

Projekt Biodiversitet Nu

Det store naturtjek er igangsat af projekt Biodiversitet Nu, et citizen science projekt finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

 

Fra 2015 til 2020 undersøger vi om naturtilstanden i Danmarks kommuner går frem eller tilbage.

 

Du og alle andre danskere kan deltage i forskningsprojektet ved at registrere 30 udvalgte arter og 12 levesteder med app'en NaturTjek.

Projekt Biodiversitet Nu er blevet til gennem en bevillig på 13 mio. kr. fra Aage V. Jensens Naturfond. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

 

 

 

Biowide projektet

”Biowide” er et stort og ambitiøst biodiversitetsprojekt, som har til formål at skabe ny viden om – og engagement i – Danmarks biodiversitet. Biowide (Biodiversity in Width and Depth) foregår i samarbejde med de to store danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet, og projektet er indledt i 2014 med støtte fra Villum-fonden.

 

I projektets to første år har en hærskare af professionelle og frivillige indsamlet data fra de 130 prøveflader om miljøet – alt fra jordfugtighed, temperatur, næringsstoffer, plantebiomasse, træer, dødt ved, sten og myretuer, vandflader og blomster. 

Disbjerg og Skamlebæk

I forbindelse med Vejrhøjbuen er der udvalgt to prøveflader som det fremgår af nedenstående link:

 

Skamlebæk (093) - Klynge: Vestsjælland

Diesbjerg (088) - Klynge: Vestsjælland

 

Klik på forsiden ovenfor og få adgang til hele kataloget
Klik på billedet for at se faktaark
Klik på forsiden for at se indholdet
Klik på billedet for at se indholdet
Klik på billedet for at se hjemmesiden
Klik på logo for at se mere
Klik på billedet for at se indholdet
bottom of page