top of page
IMG_7998.JPG

Indsigelserne - revideret fredningsforslag

Indsigelserne til det reviderede fredningsforslag bestå af en lang række individuelle indsigelser samt generelle indsigelser

Individuelle indsigelser

Der er indsendt en lang række individuelle indsigelser som i højere grad tager højde for de indvendinger den enkelte lodsejer prioriterer.

De individuelle indsigelser har i høj grad lagt vægt på følgende områder:

Stiføringernes forstyrrelser af dyrelivet og privatlivets fred. Se konkret eksempel: 

Klik her eller på notatet til højre for at se konkret eksempel

Udfordringer i forbindelse med at udvikle og drive fleksibel og dynamisk naturpleje.

Begræsningerne i genopdyrkningsretten

Begrænsningerne i forhold til anvendelsen af bygningerne jfr. §8

Ejendommens værdiforringelser

Generelle indsigelser

 

Fredningsforslaget opfylder ikke basale krav til et fredningsforslag som er defineret af fredningsnævnet

Klik her eller på notatet til højre for at se notatet

Bilag til Notat Fredningsforslaget er utidssvarende og uansvarligt:

Ledende klimaforskere Vi er nødt til at tale om et muligt slutspil Information

Kronik Naturnationalparker kan skade biodiversiteten - sn.dk - Sjællandske Nyheder

Bilag 1_ Verup Mose projektresumé

Egtvedpigens Fodspor

Udover indsigelsen der påstår at fredningsforslaget ikke opfylder basale krav ovenfor er der indsendt en opdateret generel indsigelse med udgangspunkt i den fællesindsigelse der blev indsendt ultimo november 2021.

Klik her eller på billedet for at se indsigelsen.

Skærmbillede 2022-09-07 kl. 16.03.01.png
Skærmbillede 2022-09-06 kl. 19.07.35.png
Skærmbillede 2022-09-01 kl. 10.24.24.png
bottom of page