top of page
IMG_7998_edited.jpg

Indsigelser fra lodsejerne

Indsigelsen

Denne indsigelse er udarbejdet af foreningen - Fællesskabet for Veddinge Bakker, der består af lodsejere, der repræsenterer størstedelen af det område, der påtænkes fredet, og dermed kan blive berørt af Fredningsforslaget.

Udover denne fællesindsigelse er der udarbejdet og indsendt en række individuelle indsigelser af lodsejerne.

Resume

Fællesskabet for Veddinge Bakker har argumenteret for, at fredningsforslaget skal afvises af fredningsnævnet.

 

Fællesskabet for Veddinge Bakker foreslår som alternativ, at den eksisterede landskabsfredning fra 1965 bliver udvidet til at omfatte Skamlebæksletten og Bollinge Bakke, samt at det af foreningen udarbejdede stisystem vedtages.

 

Argumenterne for at afvise fredningsforslaget som det foreligger, er mange og konkrete.

 

Fredningsforslagets formål er allerede opfyldt med de naturbeskyttelsesforanstaltninger og de adgangsforhold der eksisterer i dag.

 

Med hensyn til landskabet og naturen er det påvist, at området allerede i enestående grad er dækket ind af både landskabs- og naturforanstaltninger, der sikrer området. Det er påvist at ”Fredning opnås ligeså godt eller bedre ved andre foranstaltninger” som er et af hovedkriterierne for at gennemføre en fredning. Det er påvist at landskabet og naturen ikke er truet. Alene denne realitet betyder, at fredningen ikke kan gennemføres.

Lodsejerne har desuden siden 2016 etableret en vision for området med målsætninger og indsatser inden for landskab og natur i form af ”Fællesskabet for Veddinge bakker”.

 

Fredningsforslagets omfattende stisystem er i direkte modstrid med biodiversiteten, der angives som hovedmotiv for fredningsforslaget. Det er påvist at det egentlige motiv for fredningen er Geoparkens ønske og behov for denne vidtrækkende adgang til den følsomme og rige natur på det begrænsede område. Der er ingen undersøgelser eller evidens for, at behovet er tilstede set ud fra brugernes synsvinkel. Det er påvist, at fredningsforslaget er indstillet med falsk motiv, og der ligger en skjult dagsorden bag forslaget.

 

I forhold til økonomi er det påvist, at der er flere årsager til at fredningsforslaget skal falde.  Fredningsforslaget lever ikke op til kravene i proportionalitetsprincippet. Det vil sige, at omkostningerne ved en eventuel gennemførelse langt overstiger nytteværdien, der reelt er ikke-eksisterende. Derudover er der etableringsomkostninger og løbende omkostninger i al evighed der ikke er budgetteret. Et fredningsforslag der ikke kan påvises, at have et fornuftigt forhold mellem nytte og omkostninger kan ikke vedtages.

 

Der er en række andre væsentlige forhold som er vigtige. Der er åbenlyse habilitets udfordringer i forhold til aktører, der har afgørende roller og ansvar i fredningssagen. Manglende og utilstrækkeligt oplysningsgrundlag og manglende og selektiv partshøring er påvist.

 

Alternativ løsning

Lodsejerne har ved flere lejligheder præsenteret en oplagt alternativ løsning, der løser samtlige identificerede udfordringer ved fredningsforslaget. Helt enkelt at den eksisterede velfungerede fredning fra 1965 bliver udvidet til at omfatte Skamlebæksletten og Bollinge Bakke.

Derudover er der udarbejdet et procesbaseret motiveret stisystem der integreres med højderyg stien.

 

Konklusion

Fredningsnævnet afviser fredningsforslaget som det foreligger ud fra de argumenter, der er fremført og dokumenteret.

 

Fællesskabet for Veddinge Bakker indstiller:

At den eksisterede velfungerede fredning fra 1965 bliver udvidet til at omfatte Skamlebæksletten og Bollinge Bakke

 

At det af foreningen udarbejdede stisystem vedtages.

Skærmbillede 2021-12-29 kl. 16.13.26.png

Klik på forsiden for at se indsigelsen i præsentationformat

Skærmbillede 2021-12-01 kl. 13.48.16.png

Eksempel på bilag: Naturpleje i Fællesskab. Klik på billedet for at se bilaget

Skærmbillede 2021-12-01 kl. 13.22.23.png
bottom of page