top of page
IMG_8001.jpeg

Foretræde for Klima-og miljøudvalget

Foretræde

"Et foretræde er af begrænset varighed - maks 15 minutter - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille afklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under selve mødet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages for lukkede døre efter foretræde er afsluttet"

Kilde: Odsherred kommunes hjemmeside.

 

Vi havde forventet udelukkende at møde udvalgsmedlemmerne. Imidlertid var der mødt rigtig mange repræsentanter for op, herunder gruppeleder og afdelingsleder fra Naturteamet, medlem af direktionen samt en række øvrige administrative medarbejdere. Vi var omkring en snes mennesker til dette foretræde.

Målsætningen

Hovedmålsætningen med mødet var primært at få understreget overfor udvalget at Naturteamet ikke har ændret adfærd og agerer stadig som om påtænkte fredning skal gennmføres, selv efter byrådet har trukket Odsherred kommune ud som med-rejser af den påtænkte fredning.

Derudover var det en målsætning at få accept af behovet for de mange sager bliver belyst i alles interesse.

Se nærmere i dokumentet her

Udbyttet

Vi fik kommunikeret vores hovedbudskaber som ønsket. 

Derudover blev det tydeliggjort fra medlem i udvalget at der er en åbenlys forskel i opfattelsen af måden hvorpå Naturteamet skal agere efter Odsherred kommune ud som med-rejser af den påtænkte fredning.

Afklaringen

Med udgangspunkt i det opnåede resultat vil vi følge yderligere op i jagten på endelig afklaring og ageren.

Skærmbillede 2023-03-30 kl. 16.06.47.png

Klik på ovenstående for at se indholdet i dokumentet

bottom of page