top of page
IMG_1340.jpg

Fælleskabet for Veddinge bakker

Formål

Vi er en gruppe af lodsejere der har fundet sammen med vægt på især følgende formål at:

Bidrage til at pleje og beskytte ved at foretage koordinerede indsatser til gavn for biodiversiteten.

Bidrage til at værne om om det enestående moræne-landskab ved at pleje og rydde således landskabet fremstår så oprindeligt og smukt som muligt.

Dele viden og indsigt til gavn for naturen og landskabet.

etablere fælleskabsdannelse via aktiviteterne og lære hinandens styrker og kompetencer til gavn for fællesskabet.

Etablerer aktiviteter der sikrer andre kan får gavn og glæde af vores fællesskab og initiativer.

Synliggøre områdets unikke styrker som led i bosætning og branding af Odsherred

Fælleskabet 

Fællesskabet består på nuværende tidspunkt af en række lodsejere i Veddinge Bakker, og der kommer løbende flere til.

Samlet dækker i et væsentligt geografisk område i Veddinge bakker.

Fællesskabet er primært landsteder af varierende størrelse

Eksempler på projekter

Pleje af græsarealerne i området

Rydning af tilgroede arealer for at sikre landskabets egenart

Rydde invasive arter, herunder gyvel 

Besøgsarrangementer på udvalgte landsteder

Tage initiativer til at fjerne ting der forstyrrer naturen og landskabet, skiltning, master, maling på vejene etc.

Dele viden om natur- og landskabspleje

Bosætningsaktivitet

Yderligere eksempler på projekter hvor medlemmer har eksekveret

Kontaktpersoner 

Fællesskabet for Veddinge Bakker

John-Erik Hørdum FM

mail: jehoerdumATyahoo.dk

 

Steen Lorenzen NFM

mail: steenATjoselbjerg.dk

bottom of page