top of page
IMG_0536.JPG

Besigtigelse 23. februar 2023

Besigtigelsen

Besigtigelsen den 23. februar 2023 blev iværksat på basis af et forslag om at genoptage sti-forløb der var aftalt slettet på omfattende besigtigelse den 12. juni 2022.

 

Den aftalte sletning af stierne var baseret på yderst klare motiveringer og gensidige aftaler mellem lodsejer fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening ved Birgitte Ingrisch. 

 

De aftalte ændringer blev desuden gennemført i det revidere fredningsforslag som blev udgivet efterfølgende.

 

Det er tankevækkende at besigtigelsen overhovet finder sted, udelukkende fordi Danmarks Naturfredningsforening er løbet fra indgåede aftaler for at genoptage sti-forløbet der kommer via interessent, der har flere overlappende roller i sagen. Se specifikt i notatet ""Stierne ved Skamlebækgård annuleret i følge aftale"

Det er tankevækkende at der dukker omkring en snes deltagere op for at møde een lodsejer.

Det er tankevækkende at interessenten - med flere overlappende kasketter - der har foreslået stien møder ap til besigtigelsen. 

Se nærmere om forløbet, alle argumenterne i sagen og de åbenlyse interessekonflikter der kendetegner denne sag i sagen i notatet overfor "Stierne ved Skamlebækgård annuleret i følge aftale"

Notatet blev overrakt til fredningsnævnet på selve besigtigelsen.

Hele besigtigelsen blev optaget og foreligger på lydfil.

På direkte spørgsmål - til formand for fredningsnævnet dommer Ole Stryhn- kom det frem at der sandsynligvis ikke foreligger en afgørelse inden for tidsrammen på 2 år. Mest sandsynligt vil der foreligge afgørelse fra fredningsnævnet i efteråret 2023.

Skærmbillede 2023-03-30 kl. 08.41.26.png

Notat- Stierne ved Skamlebækgård

Protokol fra fredningsnævnet

Den modtagne protokol fra fredningsnævnet efter besigtigelsen den 23. februar 2023

Skærmbillede 2023-03-30 kl. 08.42.02.png

Præciseringer til protokol

I notatet "Besigtigelsen den 23. februar 2023" ses de præciseringer der er sendt til fredningsnævnet baseret på den modtagne protokol

Skærmbillede 2023-03-30 kl. 08.41.48.png

I henvendelse fra Skamlebækgård til fredningsnævnet i mail den 6. marts 2023 efterlyses årsagen til de ikke er indbudt til besigtigelsen som part i sagen

Fredningsnævnet svarer at de ikke inviteret fordi andre naboer heller ikke er inviteret. Det er ikke korrekt, idet blandt andre Naturstyrelsen var inviteret som nabo.

Skærmbillede 2023-03-31 kl. 11.19.59.png
bottom of page