top of page

Adgangsforhold i naturen

Der findes lovgivning og regler for færden i naturen og landskabet.  

 

Lovgivningen og reglerne er forholdsvis komplekse set både fra flere sider. Brugers side, ejer af arealer side og faktisk også myndighedsside. 

De generelle regler for offentlighedens adgang til naturen findes i

kapitel 4 i naturbeskyttelsesloven Reglerne skal ses i sammenhæng med § 17 i Mark- og Vejfreds- loven

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/naboret/mark-og-vejfred/#c6897
 

http://svana.dk/natur/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/

 

 

 

 

 

 

 


 

Se skema med de mere specifikke regler ved at klikke på billedet
bottom of page