IMG_6249_edited.jpg

OVERORDNET FORMÅL

Det overordnede formål med hjemmesiden "Vejrhøjbuen" er primært:

At virke som platform for og erstatte den plejeguide som blev forkastet i forbindelse med projektet "Naturpleje i Fællesskab" i 2016.

At agere proaktivt i den kontekst, vi er en del af herunder identificere udfordringer for landskabet og 

naturen.

At pleje og værne om naturen og landskabet nu og i fremtiden på den mest optimale måde

At samarbejde konstruktivt med kommunen om Natura 2000 pleje.

 

At synliggøre områdets attraktivitet, der kan have en positiv effekt på kendskabet og dermed bosætningen.

At iscenesætte potentialet for livskvalitet med alt hvad dette indebærer for vores sundhed og trivsel baseret på den ramme naturen og landskabet skaber.

At give politikerne og kommunen  indsigt i de frivillige indsatser, der er planlagt og gennemført af os for at værne om det unikke landskab og den enestående natur.

At gå i direkte konstruktiv dialog baseret på fakta med involverede interessenter, når det er formålstjenligt i forhold til indsatser og målopfyldelse.

At være en af kanalerne for "Fællesskabet for Veddinge Bakker" i forhold til fredningssagen